Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

DOBY LOVU

 

ZVĚŘ SRSTNATÁ

Druh

Doba lovu

Výjímka

Daněk skvrnitý

daněk

1. července – 31. ledna

 

daněla

1. srpna – 31. ledna

§ 2 odst. 1

zvěř do dvou let věku

celoročně

 

Jelen evropský

jelen

1. července – 31. ledna

 

laň

1. srpna – 31. ledna

§ 2 odst. 1

zvěř do dvou let věku

celoročně

 

Jelenec běloocasý

jelen, laň

1. září – 31. prosince

§ 2 odst. 1

Jezevec lesní

 

1. září – 30. listopadu

§ 2 odst. 2

Kamzík horský

 

1. října – 31. prosince

 

Koza bezoárová

 

1. září – 31. prosince

§ 2 odst. 1

Králík divoký

 

1. listopadu – 31. prosince

§ 2 odst. 3

Kuna lesní

 

1. listopadu - konce února

§ 2 odst. 2

Kuna skalní

 

1. listopadu - konce února

§ 2 odst. 2

Liška obecná

 

celoročně

 

Muflon

muflon

1. července – 31. března

§ 2 odst. 1

muflonka

 

§ 2 odst. 1

zvěř do dvou let věku

 

 

Ondatra pižmová

 

1. listopadu – konce února

 

Prase divoké

 

celoročně

 

Sika dybowského

 

16. srpna – 31. prosince

§ 2 odst. 1

Sika japonský

jelen

1. července – 31. ledna

 

laň

1. srpna – 31. ledna

§ 2 odst. 1

zvěř do zvou let věku

celoročně

 

Srnec obecný

srnec

1. května – 30. září

§ 2 odst. 1

srna

1. srpna – 31. prosince

§ 2 odst. 1

zvěř do dvou let věku

celoročně

 

Zajíc polní

 

1. listopadu – 31. prosince

§ 2 odst. 3 a 5

 

ZVĚŘ PERNATÁ

Druh

Doba lovu

Výjímka

Bažant královský

kohout

16. října – 15. března

 

slepice

16. října – 31. prosince

pouze v bažantnici

Bažant obecný

kohout

16. října – 31. prosince

 

kohout, slepice

16. října – 31. ledna

pouze v bažantnici § 2 odst. 5

Hrdlička zahradní

 

16. října – 15. února

 

Holub hřivnáč

 

1. srpna – 31. října

 

Husa běločelá

 

16. srpna – 15. ledna

 

Husa polní

 

16. srpna – 15. ledna

 

Husa velká

 

16. srpna – 15. ledna

 

Kachna divoká

 

1. září – 30. listopadu

 

Krocan divoký

krocan

1. října – 31. prosince

15. března – 15. dubna

 

krůta

1. října – 31. prosince

 

Lyska černá

 

1. září – 30. listopadu

 

Perlička obecná

 

16. října – 31. prosince

 

Polák chocholačka

 

1. září – 30. listopadu

 

Polák velký

 

1. září – 30. listopadu

 

Straka obecná

 

1. července – konce února

 

Vrána obecná

 

1. července – konce února

 

 

Vyhláška č. 245/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Aktuální ke dni 1. 1. 2020 ve znění vyhlášky č. 323/2019 Sb.

 

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 7. června 2002

o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"):

 

Doba lovu jednotlivých druhů zvěře
 

§ 1

Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto:

 

a) daněk skvrnitý - daněk od 1. července do 31. ledna a daněla od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

 

b) jelen evropský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

 

c) jelenec běloocasý - jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

 

d) jezevec lesní od 1. září do 30. listopadu s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

 

e) kamzík horský - kamzík, kamzice a kamzíče od 1. října do 31. prosince,

 

f) koza bezoárová - kozel, koza, kůzle od 1. září do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

 

g) králík divoký od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 3,

 

h) kuna lesní, kuna skalní od 1. listopadu do konce února s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 2,

 

i) liška obecná od 1. ledna do 31. prosince,

 

j) muflon - muflon od 1. července do 31. března s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, muflonka od 1. července do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

 

k) ondatra pižmová od 1. listopadu do konce února,

 

l) prase divoké - od 1. ledna do 31. prosince,

 

m) sika Dybowského - jelen, laň a kolouch od 16. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1,

 

n) sika japonský - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

 

o) srnec obecný - srnec od 1. května do 30. září s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, srna od 1. srpna do 31. prosince s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,

 

p) zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 3 a 5,

 

r) bažant královský - kohout od 16. října do 15. března a bažant královský - slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 16. října do 31. prosince,

 

s) bažant obecný – kohout od 16. října do 31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], v níž lze lovit bažanta obecného – kohouta i slepici od 16. října do 31. ledna, a s výjimkami uvedenými v § 2 odst. 5 a 6,

 

t) hrdlička zahradní od 16. října do 15. února,

 

u) holub hřivnáč od 1. srpna do 31. října,

 

v) husa běločelá od 16. srpna do 15. ledna,

 

w) husa polní od 16. srpna do 15. ledna,

 

x) husa velká od 16. srpna do 15. ledna,

 

y) kachna divoká od 1. září do 30. listopadu,

 

z) krocan divoký - krocan a krůta od 1. října do 31. prosince, pouze krocan též od 15. března do 15. dubna,

aa) lyska černá od 1. září do 30. listopadu,

 

bb) perlička obecná od 16. října do 31. prosince,

 

cc) polák chocholačka od 1. září do 30. listopadu,

 

dd) polák velký od 1. září do 30. listopadu,

 

ee) straka obecná od 1. července do konce února,

 

ff) vrána obecná od 1. července do konce února,

 

§ 2

 

(1) Celoročně lze v oboře lovit druhy zvěře, pro které byla obora zřízena a byly pro ně v daném roce určeny minimální a normované stavy (§ 3 odst. 2 zákona).

 

(2) V oblastech chovu tetřeva hlušce, tetřívka obecného, jeřábka lesního a koroptve polní (§ 3 odst. 3 zákona) lze celoročně lovit kunu lesní, kunu skalní a jezevce lesního.

 

(3) Celoročně lze lovit zajíce polního a králíka divokého v oplocených vinicích. Oplocením se pro účely této vyhlášky rozumí takové oplocení, které celoročně zabraňuje uvedeným druhům zvěře volně vnikat na tyto plochy.

 

(4) Doba lovu s využitím loveckého dravce je pro zajíce polního od 1. září do 31. prosince a pro bažanta obecného od 1. září do 31. prosince s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit bažanta obecného s využitím loveckého dravce od 1. září do 31. ledna.

 

(5) Doba lovu zajíce polního odchytem je od 1. ledna do 31. ledna. Doba lovu bažanta obecného odchytem je od 1. ledna do 31. března, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo samostatné bažantnice (§ 69 odst. 1 zákona), v níž lze lovit odchytem bažanta obecného – kohouta i slepici od 1. února do 31. března.

 

§ 3

Bližší podmínky provádění lovu

 

(1) Na stejném honebním pozemku lze lovit zajíce polního pouze jedenkrát v roce a bažanta obecného pouze dvakrát v roce. Omezení se nevztahuje na lov zajíce polního a bažanta obecného loveckými dravci a na lov bažanta obecného v bažantnicích [§ 2 písm. k) zákona].

 

(2) Společným lovem "na tahu" lze lovit

a) husu běločelou, husu polní a husu velkou pouze 3 dny v týdnu, a to ve středu, v sobotu a v neděli,

b) kachnu divokou, lysku černou, poláka chocholačku a poláka velkého pouze 2 dny v týdnu, a to ve středu a v sobotu.

 

§ 4

Účinnost

 

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

 

(2) Ustanovení § 1 písm. gg) a § 2 odst. 4 pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.